Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, tom XVIII, 2022

Studia i materiały

1. Michał Adamczyk
Wołczkowo: The Federmesser Collection Reconsidered 
Abstrakt: Wołczkowo: badania wyrobów kultury Federmesser

2. Marta Chmiel-Chrzanowska, Michał Adamczyk
Archeologia lasu w Bagiczu (północno-zachodnia Polska) 
Archaeology of the Bagicz forest, north-western Poland

3. Iwona Wojciechowska
Utylitarne i modne. Późnośredniowieczne zapinki ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie 
Utilitarian and fashionable. Late-medieval brooches from the Archaeological and Historical Museum in Stargard

4. Sławomir Słowiński, Maciej Płotkowiak
Teren położony na północ od nieistniejącego kościoła św. Mikołaja na Podzamczu w Szczecinie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych i architektonicznych 
Area located north of defunct St Nicholas’ church in Szczecin Podzamcze in the light of archaeological and architectural research

5. Bogdan R. Przybyła
Dawne znaki graniczne na Pomorzu Zachodnim w świetle prospekcji archeologicznej. Przykłady z pogranicza drawsko-łobeskiego
Old border markers in Western Pomerania in the light of the archaeological prospection. Examples from the borderland between Drawsko Pomorskie and Łobez

6. Krzysztof Wroński
Układ przestrzenny i funkcje wnętrz renesansowego zamku baliwów joannickich w Słońsku 
Spatial arrangement and functions of the interiors of the Renaissance Bailiffs’ castle in Słońsk

7. Mieszko Pawłowski
Pieniądz zastępczy Szczecina podczas Wielkiej Inflacji (1922–1923) w świetle dokumentów prezydium rejencji szczecińskiej przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie 
Money substitutes in Szczecin during Hyperinflation (1922–1923) in the light of Region of Stettin Presidium documents stored in the State Archive in Szczecin 

8. Bogdan R. Przybyła
Zmiany w krajobrazie kulturowym ziemi łobeskiej po 1945 roku i ich wpływ na stan zachowania dziedzictwa archeologicznego (na podstawie badań nieinwazyjnych obszaru AZP 27-16)
Changes in the cultural landscape of the Łobez Land after 1945 and their influence on the state of preservation of the archaeological heritage (based on non-invasive research of AZP 27-16 area)

Odkrycia
9. Michał Adamczyk
Sierpak krzemienny z Zaborska w powiecie pyrzyckim
Flint sickle insert from Zaborsko, Pyrzyce district

10. Michał Adamczyk
Siekiera czworościenna z Radziszewa w powiecie gryfińskim
Flint square axe from Radziszewo, Gryfino district

11. Michał Adamczyk
Siekiera czworościenna z Godziszewa w powiecie łobeskim
Flint square axe from Godziszewo, Łobez district

12. Dorota Kozłowska
Sztylet krzemienny z Bezrzecza koło Szczecina
Flint dagger from Bezrzecze near Szczecin

13. Dorota Kozłowska
Obiekty osadnicze cyklu łużycko-pomorskiego na stanowisku nr 1 w Bagiczu i nr 27 w Kołobrzegu, pow. kołobrzeski
Settlement features of the Lusatian and Pomeranian culture cycle from site 1 in Bagicz and 27 in Kołobrzeg, Kołobrzeg district

14. Bartłomiej Rogalski
Dwie klamry pasów holsztyńskich z wczesnośredniowiecznego grodziska w Długiem, pow. stargardzki, stanowisko 1
Two Holstein belt hooks from early-medieval stronghold in Długie, Stargard district, site 1

15. Jakub Łukaszewski
Stare druki ze zbiorów Pommersches Museum w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Komunikat
Old prints from Pommersches Museum in the collection stored in the University Library in Poznań. Report

Recenzje i omówienia
16. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp

17. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego 2021
Indeks nazw geograficznych za rok 2021

Kronika
18. Przemysław Manna
Muzealnictwo oraz ochrona zabytków w Kenii

19. Ewa Kmiecińska, Aleksandra Wilgocka
Cyfrowe zbiory muzeów dostępne w jednym miejscu – projekt www.muzeach (2019–2022)

20. Monika Frankowska-Makała
„Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”. Wystawa stała

21. Kinga Krasnodębska
„Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”. Wystawa stała

22. Ewa Prądzyńska
„Piękno i śmierć. Opowieść o azjatyckiej broni białej”. Wystawa czasowa

23. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Pięć lat Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

Tytuł
Materiały Zachodniopomorskie. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie = Annual Science Journal of National Museum in Szczecin
Twórca
Redaktor naczelny - Anna Bogumiła Kowalska
autorzy: Michał Adamczyk, Marta Chmiel-Chrzanowska, Monika Frankowska-Makała, Ewa Kmiecińska, Dorota Kozłowska, Kinga Krasnodębska, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Marta Kurzyńska, Jakub Łukaszewski, Przemysław Manna, Maciej Płotkowiak, Mieszko Pawłowski, Ewa Prądzyńska, Bogdan R. Przybyła, Bartłomiej Rogalski, Sławomir Słowiński, Aleksandra Wilgocka, Iwona Wojciechowska, Krzysztof Wroński.
Wydawca
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski; streszcz. angielskie
Ilość stron
425
Opis
23 artykuły, 4 rozdziały: Studia i materiały / Odkrycia / Recenzje i omówienia / Kronika MNS.
Opis
Nowa Seria, tom XVIII, 2022, 425 s.
Prawa autorskie
© Copyright by Muzeum Narodowe w Szczecinie i Autorzy
Seria
Materiały Zachodniopomorskie (0076-5236) ; nowa seria 18, 2022
Kategorie
Nowości

Spis treści

Data udostępnienia29 lut 2024, 15:26:36
Data mod.4 kwi 2024, 12:26:16
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0